ostani doma

Impressum

Ponedjeljak, 23 Veljača 2015 21:31 Napisao/la

Portal Udbina News - Informativni portal za područje Općine Udbina i šire

Hrvatska - 53 234  Udbina

MBPS:  OIB:

IBAN HR

Glavni urednik i odgovorna osoba: Mario Adrinek

Materijale slati na e-mail: info+udbina-news.com.hr

Svi samoinicijativno poslani materijali, fotografije, video-prilozi, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, ali ne moraju biti objavljeni na internetskom portalu www.udbina-news.com.hr. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal portalu www.udbina-news.com.hr jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. Portal www.udbina-news.com.hr poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu Materijala koji su zaštićeni pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulirana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva te se samoinicijativnim slanjem Materijala portalu www.udbina-news.com.hr iskazuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću suglasnost s prije navedenim stajalištima portala www.udbina-news.com.hr .


Kontaktirajte nas

        Udbina News logo 01 192x33

Imate zanimljivu vijest? Javite nam se na

 

Potražite nas na

Internet portali - Udbina