Iz kojeg razloga se u Općini Udbina selektivno primjenjuju i provode hrvatski zakoni? Istaknuto

Politika Napisao/la  Utorak, 07 Srpanj 2015 21:35 veličina pisma smanji veličinu pisma uvečaj veličinu pisma
Ocijeni sadržaj
(2 glasova)

Udbina, kako je ovaj portal već pisao o selektivnoj naplati komunalne naknade i ne postupanju pročelnice JUO Udbina po odluci Općinskog vijeća Udbina donesenoj još 29.12.2010. godine, o naplati komunalne naknade za III zonu, do danas nismo zaprimili nikakav demanti ili bilo kakav odgovor vezan za navedeni propust.

II Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadiIako je evidentno da je ne naplatom komunalne naknade u III zoni Udbine, općinskom i na kraju krajeva državnom proračunu prouzročena znatna materijalna šteta, načelnik Općine Udbina nije našao za shodno postupiti po čl. 53a tč. 3 i 4, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji citiramo:

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan.

Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan može razriješiti pročelnike iz stavka 1.

ovoga članka:

1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje,

2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi

dovode do prestanka radnog odnosa,

3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima jedinice lokalne i područne

(regionalne) samouprave, ili neosnovano ne izvršava odluke tijela jedinice lokalne i

područne (regionalne) samouprave, ili postupa protivno njima,

4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči jedinici lokalne i

područne (regionalne) samouprave veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja

svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova jedinica lokalne i

područne (regionalne) samouprave.

Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 2. ovoga članka rasporedit će se na drugo

slobodno radno mjesto u jedno od upravnih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)

samouprave, za koje ispunjava stručne uvjete.

Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika koja nisu

uređena ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje radni odnos

službenika i namještenika u tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Kraj citata.

Isto tako nije nam jasno zašto je zakazao i drugi mehanizam zaštite vladavine prava i poštivanja pozitivnih pravnih normi u Općini Udbina a to je osoba zadužena za nepravilnosti (odluka u privitku).

Pošto smo se prije nekoliko dana uvjerili na slučaju obnove panoa sa natpisom “Hrvatska Udbina“ da pojedine službe ponekad reagiraju u ekspresnom roku, u najmanju ruku to smo očekivali i kada se negdje javno napiše o drugim nepravilnostima. Kako je iz službene zabilješke komunalnog redara vidljivo da se portal Udbina News pozorno prati, istu ako ne i puno bržu reakciju očekivali smo po pitanju naplate komunalne naknade u III zoni, ali ona je na žalost izostala.

Ovaj puta očekujemo da nas se žurno izvjesti o poduzetim mjerama!

nalog1

M.A.

Pročitano 858 puta Poslijednja izmjena dana Utorak, 07 Srpanj 2015 21:51

Facebook

Simbol obrane

toranj 302x906 29 1 2016

Udbina mjesto posebnog pijeteta

Tko zaboravi svoje mučenike i sam će biti zaboravljen....

Iz fotogalerije

mnk_krbava-78.jpg

Kontaktirajte nas

        Udbina News logo 01 192x33

Imate zanimljivu vijest? Javite nam se na

 

Potražite nas na

Internet portali - Udbina