ostani doma

Udbina News

Udbina News

Iako smo prije nekoliko dana mogli na portalu dnevnik.hr pročitati motivirajući članak o kanalizaciji i onome što se proljeva i isplivava u našoj blizini sa poveznicom da je sve to produkt lokalne politike koja vodi Udbinu, doista možemo zaključiti da je u Udbini lokalna politika napunila septičku koja je odavno prepuna svih mogućih i nemogućih sadržaja i sada na površinu isplivavaju fekalije i produkti koje inače možete naći samo u septičkim jamama.

Comment


Iako ovaj portal jako rijetko prenosi tekstove iz drugih medija ovaj tekst objavljen na portalu Dnevnik.hr, zaslužuje da ga prenesemo.

Naime godinama plaćamo potpuno bespotrebnog i nesposobnog savjetnika za komunalne djelatnosti pri našoj “opštini“ kao i kanalizaciju koja nigdje ne odlazi pa treba postaviti i pitanje pošto je stanje sa kanalizacijom kakvo je, čije gluposti i nerad mi to plaćamo i zašto uopće plaćamo kanalizaciju? Nadalje slijedi tekst sa portala Dnevnik.hr....

Comment


Kako je ovaj portal već pisao o nezakonitim odlukama načelnika Općine Udbina u 2015. godini o dodjeli sredstava udrugama koje nisu imale RNO broj, sada kada je konačno bio raspisan Javni poziv udrugama za financiranje projekata, ta ista Općina tj. komisija imenovana od strane načelnika Općine dodijelila je protivno uvjetima natječaja sredstva za barem dvije udruge.

financ sredstva Page 1

financ sredstva Page 2Naime u uvjetima natječaja jasno i nedvosmisleno je navedeno da udruge koje se natječu moraju imati javno objavljene financijske podatke iz prethodne godine tj. 2015 godine . Igrom slučaja tijekom 2015. godine od strane Općine Udbina po protuzakonitoj odluci načelnika upravo su financirane dvije udruge koje su dobile sredstva i u 2016. godini i to Planinarsko društvo “Ozeblin“ zastupano po predsjedniku Dani Korici i Stočarska udruga Udbina zastupano po predsjedniku Mladen Kušeković.

2 Page 04

3 Page 2Provjerom preko RNO registra utvrđeno je da ni jedna od ove dvije udruge nije prikazala FINA-i bilo kakav priljev novca u 2015. godini iako je Stočarska udruga Udbina primila 2 000.00 kuna a Planinarsko društvo Ozeblin čak 5 000.00 kuna, i nije predala financijsko izvješće za 2015. godinu a kamo li za godine prije. Provjeru možete izvršiti klikom na link, a zatim u gornjem izborniku klikom na BIL-NPF ili PR-RAS-NPF

https://banovac.mfin.hr/rnoprt/Detalji.aspx?id=50546

https://banovac.mfin.hr/rnoprt/Detalji.aspx?id=49613

Kako su grubo prekršeni uvjeti javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava Općine Udbina sažeti u Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje čl. 2.1.1 meritorno mišljenje zatražiti će se od Ministarstva financija – Zagreb, i Ureda Državne revizije.

Nadalje za još jednu udrugu koja je također dobila sredstva ovaj portal čeka službeni odgovor Državnog odvjetništva.

Nakon farse od Javnog poziva udrugama ne treba nas ni čuditi da na skupo plaćenom dječjem igralištu stradavaju djeca zbog pucanja vrtuljka-ringišpila……..

Na kraju krajeva očito je da je proračunski novac nas mještana privatna a ne javna stvar pa stoga i ne čudi da se i dijelovi zgrade Općine Udbina daruju bez naknade jer to se može jedino sa privatnom imovinom a u Udbini zakoni RH-a očito i ne vrijede baš puno pa je ono što je inače javno vlasništvo u Udbini privatno vlasništvo……

Mario Adrinek

Comment


Poštovani članovi Udruge, za sve članove Udruge osiguran je besplatni prijevoz autobusom u Bleiburg na obilježavanje mučkog zločina nad Hrvatima.

Comment


Na poziv predsjednika Udruge naseljenih Hrvata Općine Udbina Maria Andrineka, danas su predstojnik DUOSZ Nikola Mažar i načelnik sektora Petar Mrkonjić boravili u Općini Udbina kojom su prilikom u neposrednom razgovoru sa naseljenim Hrvatima upoznati sa (ne)prilikama u kojima se oni nalaze, a vezano za stambeno zbrinjavanje.

CommentDanas se za Udbinu dogodio jedan pomalo neobičan događaj, naime dobro poznati ugostitelj Goran Jerković je potpuno sam sa svojim radnim strojem pokosio park koji se nalazi nasuprot njegovog ugostiteljskog objekta “GRAND“, kako bi svojim gostima uprizorio prekrasan krajolik i puno ugodnije ispijanje kave uz miris tek pokošene trave.

Comment


HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o Elektrolika Gospić, izvješćuje kupce da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 23.04.2016. godine od 08.00 do 12.00 sati, bez opskrbe električnom energijom biti naselja: Bunić, Šalamunić, Svračkovo selo, Jagodnje, Podlapača i Debelo Brdo a od 08.00 do 15.00 sati, ostalo područje Općine Udbina.

Comment


Dana 26.04.2016. godine u 10.00 sati u prostorijama KIC-a “Nikola Tesla“ u Udbini, održati će se sastanak članova udruge sa pročelnikom Državnog ureda za stambeno zbrinjavanje gospodinom Nikolom Mažar i načelnikom Sektora za stambeno zbrinjavanje u Državnom uredu za stambeno zbrinjavanje gospodinom Petrom Mrkonjić.

Comment


Iako smo do sada u raznim medijima mogli pročitati kako je načelnik Općine Udbina protuprirodni politički bludnik i još dosta raznih komplimenata, sada možemo sumnjati da je u pitanju najobičnija trgovina i kupovina.

Naime na zadnjoj sjednici vijeća bivšeg sastava općinskoga vijeća Općine Udbina održane dana 03.04.2013. godine donesena je odluka o darovanju katastarski izdvojenog prostora u zgradi Općine Udbina upisanog pod k.č. 4048 površine 70,95 m2, udruzi SKD Prosvjeta pododbor Udbina. Uvidom u odluku o prijenosu vlasništva bez naknade br.2125/12-01-13-01, može se zaključiti da se radi o poslu koji je pravno ništetan jer nije poštivan Zakon o vlasništvu i drugim pravnim stvarima tj. čl. 391 navedenog zakona.

10 skd prosvjeta Page 1Nije uobičajeno da se na zadnjoj sjednici vijeća prije samih lokalnih izbora donose ovakve obvezujuće odluke ali samo letimičnim pregledom izbornih rezultata ostvarenih na lokalnim izborima 2013. godine vrlo lako se može zaključiti da je potpora srpskog biračkog tijela načelniku općine evidentna i po neimenovanom izvoru bliskom načelniku Općine Udbina plaćena upravo tim poslovnim prostorom danom bez naknade udruzi SKD Prosvjeta pododbor Udbina.

PRIVREMENI NESLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA

PRIVREMENI NESLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKO VIJEĆEIsto tako u mediju Slobodna Lika u članku naslova “ U Udbini svečano otvorene prostorije Srpskog

kulturnog društva „ Prosvjeta „, koji je tada odlukama načelnika financirala Općina Udbina može se pročitati kako je Općina Udbina financirala i renovirala navedeni prostor u iznosu od 150.000.00 kuna.

Sagledavajući izborne rezultate sa lokalnih izbora 2013. godine vidljivo je da je lista HDZ-a za vijeće osvojila svega 176 glasova birača dok SDSS nije, vjerojatno sukladno dogovoru ni imao kandidata za načelnika općine a Ivan Pešut dobio je evidentnu potporu upravo toga biračkoga tijela i dobio 562 glasa.

Da upravo opisana trgovina ima uporište vidljivo je iz samih izbornih rezultata ostvarenih 2013. godine i svega onoga što je slijedilo nakon toga jer je nikada slabiji HDZ ostvario realno neostvarive pozicije.

Zakonom o vlasništvu i drugim pravnim stvarima tj. čl. 391 istog zakona, ugovor o prijenosu vlasništva bez naknade na SKD Prosvjeta pododbor Udbina, pravno je ništetan i predstavlja osnovu za postupanje USKOK-a jer prostori u vlasništvu jedinice lokalne uprave i samouprave nisu ničije privatno vlasništvo već su vlasništvo svih građana Općine Udbina. Citiramo članak 391 Zakona

"

Raspolaganje nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave

Članak 391.

(1) Nekretninu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave tijela nadležna za njihovo raspolaganje mogu otuđiti ili njome na drugi način raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako zakonom nije drukčije određeno.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na slučajeve kad pravo vlasništva na nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, stječu Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općega gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.

(3)Zemljište u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tijela nadležna za njihovo raspolaganje mogu prodati po utvrđenoj tržišnoj cijeni bez provedbe javnog natječaja:

– osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20 % površine planirane građevne čestice i

– osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu, bez građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela državne uprave, izgradila građevinu u skladu s detaljnim planom uređenja ili lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj do 20% površine planirane građevne čestice, pod uvjetom da se obveže da će u roku od jedne godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ishoditi građevinsku dozvolu.

 (4) Tržišna cijena iz stavka 3. ovoga članka je vrijednost izražena u cijeni koja se za određenu nekretninu može postići na tržištu i koja ovisi o odnosu ponude i potražnje u vrijeme njezinog utvrđivanja na području jedinice lokalne samouprave.

(5) Pravni poslovi sklopljeni protivno odredbama ovoga članka ništetni su.

Istraga nadležnih tijela u ovom slučaju je neophodna a portal će nastaviti sa daljnjim istraživanjem navedenog slučaja.

Mario Adrinek

Comment


Stranica 15 od 17

Kontaktirajte nas

        Udbina News logo 01 192x33

Imate zanimljivu vijest? Javite nam se na

 

Potražite nas na

Internet portali - Udbina