Općina Udbina je bila jamac namjerno uništenom “Hidrokomu“ a dug će platiti “Kraljevac“ i “Komunalac“ iako nemaju veze sa jamstvom HBOR-u Istaknuto

Vijesti Napisao/la  Nedjelja, 05 Veljača 2017 22:35 veličina pisma smanji veličinu pisma uvečaj veličinu pisma
Ocijeni sadržaj
(1 Glasaj)

U srijedu 08.02. u 13.00 sati biti će održana 26. redovna sjednica općinskoga vijeća Udbina na kojoj će se od strane općinskih vijećnika najvjerojatnije donijeti u najmanju ruku čudna odluka da jamstvo koje nisu potpisali plate kroz kompenzaciju poduzeća u vlasništvu Općine Udbina “Kraljevac“ i “Komunalac“. Kako je odluka već napisana možete ju vidjeti u prilogu a ispod odluke slijedi i mišljenje Porezne uprave, Središnji ured, koje je u suprotnosti sa prijedlogom Općine Udbina jer je jamstvo obvezujuće za Općinu Udbina ali ne i poduzeća “Kraljevac“ i “Komunalac“. Isto tako postavlja se pitanje što je sa ostatkom duga od skoro 410.000.00 kuna koje je trebao otplatiti “Hidrokom“……

4 dug Page 14 dug Page 2Mišljenje Porezne uprave, Središnji ured

Dana 9.1.2014. Porezna uprava, Središnji ured zaprimila je dopis Općine Udbina u kojemu navodi da je društvu HIDROKOM d.o.o.nad kojim je otvoren postupak predstečajne nagodbe a čiji je Općina Udbina osnivač i 100%-tni vlasnik, izdala jamstva za kreditno zaduženje. U fazi postupka predstečajne nagodbe, Općina Udbina dobila je opomene i otkaze Ugovora o kreditu od banaka - kreditora (HBOR i PBZ za dugoročno zaduženje i Erste & Steiermarkische Bank d.d. za kratkoročno zaduženje), za naplatu duga po izdanim jamstvima, te izvršila određena plaćanja za Erste Banku. U vezi s navedenim zatraženo je mišljenje u vezi primjene članka 66. stavka 14. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi budući da banke žele naplatiti cjelokupno dugovanje po kreditima Općini Udbina kao jamcu društva HIDROKOM d.o.o. Navedeno se traži iz razloga što Hrvatska banka za obnovu i razvoj nudi Općini Udbina opciju sklapanja Sporazuma kojim bi se Općina Udbina obvezala preuzeti na sebe otplatu 40% glavnice koja će biti otpisana prema prihvaćenom Planu financijskog restrukturiranja te bi tom slučaju HIDROKOM d.o.o. otplaćivao 60% dugovanja a Općina Udbina 40 % preostalog duga. Ukoliko Općina Udbina ne preuzme otplatu 40% otpisane glavnice, Hrvatska banka za obnovu i razvoj će otkazati Ugovor o kreditu i poslati jamstvo na naplatu Općini Udbina jednokratno u roku 5 dana, za cjelokupni iznos dugovanja utvrđen na dan otkazivanja.

Hrvatska banka za obnovu i razvoj svoj zahtjev temelji na članku 66. stavku 14. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koji propisuje da predstečajna nagodba nema učinak na tražbine vjerovnika prema solidarnim dužnicima i jamcima platcima koji pored dužnika iz predstečajne nagodbe stoje u obvezi prema tom vjerovniku.

Vezano za predmetno pitanje u nastavku odgovaramo.

Člankom 66. stavkom 14. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13), propisano je da prestečajna nagodba nema učinak na tražbine vjerovnika prema solidarnim dužnicima i jamcima platcima koji pored dužnika iz predstečajne nagodbe stoje u obvezi prema tom vjerovniku.

Navedenim člankom zakona izričito je predviđeno odstupanje od načela akcesornosti (posljedica akcesornosti je da je obveza jamca redovito jednaka obvezi glavnog dužnika). Ovo iznimno zakonsko odstupanje opravdava se dobrovoljnim preuzimanjem rizika od strane jamca i jamstvo kao sredstvo osiguranja što štiti vjerovnika od rizika nesposobnosti i nemogućnosti (insolventnosti) glavnog dužnika podmirit obvezu.

Nadalje, točkom II. Jamstva od 19.06.2007.godine koje je Općina Udbina izdala Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj, određeno je da će Hrvatska banka za obnovu i razvoj pozvati Općinu Udbina na izvršenje jamstva zajedno s Izjavom da Korisnik kredita nije izvršio svoju obvezu plaćanja iz Ugovora o kreditu.

Iz navedene odredbe razvidno je da je ugovor o jamstvu sklopljen pod negativnim odgodnim (suspenzivnim) uvjetom, odnosno da se jamac obvezuje vjerovniku da će ispuniti obvezu glavnog dužnika tek ako ovaj to ne učini po dospijeću obveze.

Slijedom navedenog, iako predstečajna nagodba sklopljena pred trgovačkim sudom, nema učinak na tražbine vjerovnika prema solidarnim dužnicima i jamcima platcima koji pored dužnika iz predstečajne nagodbe stoje u obvezi prema tom vjerovniku u smislu smanjenja tražbine, isto ne mijenja pravnu prirodu ugovora o jamstvu i činjenicu da je sklopljen pod negativnim odgodnim (suspenzivnim) uvjetom.

U konkretnom slučaju ovo znači da ukoliko dužnik bude uredno izvršavao svoju obvezu sukladno rokovima iz sklopljene predstečajne nagodbe, Hrvatska banka za obnovu i razvoj nema pravo aktivirati instrumente osiguranja plaćanja i od Općine Udbina tražiti da izvrši plaćanje razlike od 40% otpisane glavnice.

Izvor: Ovdje

 

Mario Adrinek

Pročitano 1202 puta Poslijednja izmjena dana Nedjelja, 05 Veljača 2017 22:59

Kontaktirajte nas

        Udbina News logo 01 192x33

Imate zanimljivu vijest? Javite nam se na

 

Potražite nas na

Internet portali - Udbina