ostani doma

Problem je u stočarskoj inspekciji

Srijeda, 11 Veljača 2015 22:00 Napisao/la

U petak 21.studenog, održan je sastanak u podlapačkoj školi koji je na molbu mještana okolnih sela organizirao Miro Matijević ispred Udruge za zaštitu ljudskih prava.

Na sastanku su bili predstavnik PU Stjepan Sabljić, načelnik PP Korenica Viktor Biondić, voditelj odjela za uređenje okoliša i graditeljstvo općine Udbine i komunalni redar Milan Amić. 

Pozvan je bio i vlasnik stoke koja je uzročnik svih problema Pave Amić „Bajo" koji je svoj izostanak opravdao zdravstvenim problemima. Na početku se Miro Matijević prisjetio „Kriznog stožera za borbu protiv ciganskog rasizma" u kojem su sudjelovali skoro svi nazočni mještani. Rezultati su bili izvanredni i Lici su osigurali par mirnih godina s obzirom da je održano pet sastanaka u Vladinom uredu za ljudska prava, a aktivnosti stožera su bili tema više saborskih sjednica u kojima se stožer prozivao za rasizam sve dok nisu dokazali da je cijeli problem nije ni u Ciganima ni u „Baji" već u Ministarstvu poljoprivrede koje je u dobro organiziranoj pljački državnog proračuna preko poticaja godišnje opljačka samo na konjima oko 50 milijuna kuna.

Boris Maurević je rekao da kada nešto prijavi policiji ona dolazi i sve zapiše, ali kada nakon dva mjeseca dođe stočarski inspektor niti ne razgovara sa njim već ode kod Amića koji to negiraju i stočarski inspektor kaže da nema dokaza i nikome ništa. Boris mora svoje ovce voditi u drugu županiju, a kada se vrati nađe svoje štale zatrpane smećem i izmetom. Predstavnik PU Stjepan Sabljić rekao mu je da policija u tom slučaju nije ovlašteni tužitelj pa iako dolazi redovito na pozive ne može učiniti ništa.

Milan Amić je pročitao dopis koji je općina Udbine dobila od Ministarstva poljoprivrede nakon što su ukazali na problem koji mještane muči godinama i najavili otvaranje Skloništa za stoku. Dobili su slijedeći odgovor. „Sektor inspekcije je zainteresiran da se riješi problem nekontrolirane ispaše stoke na način koji je propisan zakonom, ali kako sve nije regulirano propisima mole da se sačeka sa akcijom".

Na to je reagirao Miro Matijević i naglasio da to sve samo potvrđuje sve to što svi znamo, da je problem u stočarskoj inspekciji jer svi imaju privatne interese i ovo je samo izigravanje propisa. Prema dogovoru sa zadnjeg sastanka u Udbini, Udruga kojoj je na čelu spremna je preuzeti kompletnu odgovornost i preuzeti Sklonište i preuzeti brigu za spremanje te stoke. Ima još jedna mogućnost koju je zakon predvidio. Neoznačena stoka nađena na tuđoj zemlji je ničija stoka i vozit će se odmah u klaonicu. Postoji stočarski zakon koji i u ovom obliku nudi rješenja koja stočarska inspekcija ne poštuje. Također postoji i ustavno pravo na privatno vlasništvo kao i zakonsko pravo na samozaštitu. Ako neće reagirati ministarstvo i njegove inspekcije onda ćemo sami zaštititi svoje posjede rekao je Matijević. Kada se organiziramo vidjet ćete kako će se brzo naći rješenje. Dosta je tog izigravanja i izmišljanja načina da se ništa ne promijeni.

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni i svi iznijeli svoje primjedbe, ukazalo se da se ništa ne mijenja i da su i problemi i krivci isti već godinama. S toga su zajednički i jednoglasno donesena dva zaključka:

1. Zaključak da građani, policija i lokalna samouprava nisu zadovoljni radom Ministarstva i stočarskog inspektora Tomislava Eskeričića.

2. Zaključak je da se o svemu obavijesti Ministarstvo i da se zatraži da se u Liku dovede stočarski inspektor na najmanje mjesec dana. Da bude u Lici i da svaki puta ide na intervenciju sa policijom.

Samo jedan pošteni stočarski inspektor u suradnji sa policijom riješio bi sav problem sa stokom u Lici s obzirom da ima pravo za stoku zatečenu na tuđoj zemlji na licu mjesta naplaćivati vlasniku stoke kazne od 4 - 8.000 kuna što u roku dva do tri mjeseca riješilo sve probleme sa stokom koja luta po tuđim poljima i cestama praveći štetu i izazivajući prometne nesreće.

Sastanak je pokazao da su možda i prvi puta mještani, policija, lokalna uprava i udruga za ljudska prava bili složni i zajednički tražili izlaz iz ove višegodišnje pat pozicije, a konkretne odluke koje su jednoglasno donijeli i odlučnost da se taj problem konačno riješi daju nadu da se problemu sa stokom ipak nazire kraj."

Z A P I S N I K

Dana 21.studenog 2014 u Podlapači je u prostoriji škole je na poziv Mire Matijevića predsjednika Udruge „mmm projekt" održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnik PU Stjepan Sabljić, načelnik PP u Korenici Viktor Biondić, voditelj odjela za uređenje okoliša i graditeljstvo i komunalni redar Milan Amić te mještani Nikola Čorak, Zdravko Čorak, Kajo Guina, Boris Maurević, Pero Smiljanić, ……………………………………. Tema sastanka je bila kao riješiti problem sa stokom vlasnika Pave Amića koja luta po poljima uništavajući usjeve mještana.

ZAPISNIK

Nazočne je pozdravio Miro Matijević naglasivši da nije napravio nikakav dnevni red s obzirom da smatra da je samo jedna točka dnevnog reda, stoka Pave Amića koja uništava usjeve. Želi da svi iznose svoje probleme i predlože način kako taj problem riješiti.

Nikola Čorak Problem se rješava 5 godina. Pravimo prijave, a tamo nas pitaju čija je stoka, tko je vlasnik. To nije naš posao, a onda nam se u sudu smiju i kažu da su nemoćni i da ne mogu ništa.

Miro Matijević: Mi se svi na ovu temu družimo već 4-5 godina i svi znamo da je osnovni problem stočarski inspektor Tomislav Eskeričić jer je jedini nadležan da utvrdi i prijavi vlasnika stoke. Policija je dužna doći i prijaviti Eskeričiću koji treba utvrditi vlasnika stoke. Već smo uz pomoć policije utvrdili da Eskeričić radi nezakonito, podnio sam kaznenu prijavu, dat je zahtijev da se kazneno goni da bi to državna odvjetnica Vera Magdić kaznenu prijavu odbacila.

Milan Amić: Mi smo zvali stočarsku inspekciju. Rade Ljubojević je uhvatio konja i magarca Smjestili smo ih u Karanten. Stočarski inspektor Damir Perković je bio i od mene uzeo izjavu, Dobili smo od stočarske inspekcije da je po saslušanju svjedoka Rade Ljubojevića i Milana Amića utvrđeno da Pave Amić nije vlasnik stoke pa se to ne smatra povredom zakona i poduzimanje mjera: Po zakonu i u našoj odluci jasno piše da jednaku odgovornost imaju i vlasnik i posjednik stoke. Mi smo s toga odbacili taj nalog. Što se tiče problema sa skloništem mi smo uputili dopis ministarstvu poljoprivrede i oni su nakon mjesec i nešto dana odgovorili 06.studenog 2014.godine. Mi smo ukazali na problem koji vas muči godinama i da smo dužni otvoriti Sklonište. Odgovorili su nam. „Sektor inspekcije je zainteresiran da se problem riješi problem nekontrolirane ispaše stokena način koji je propisan zakonom. Propisano je da uvjete za rad Skloništa i osposobljenosti ljudi koji brinu o životinjama potpisuje ministar. Od Uprave za veterinarstvo smo dobili obavijest da je izrada Pravilnika pri kraju te se očekuje njegovo skoro donošenje. Kako je za konačno rješenje problema potrebno konačno donošenje tog propisa općina se poziva da se strpi do njegovog konačnog donošenje . Veterinarska inspekcija je rekla da nam ne treba Sklonište, stavite ih u karanten. Međutim stočarska inspekcija odnosno Tomislav Eskeričić i Damir Perković tvrde da tu nema uvjeta".

Miro Matijević: Ti si samo potvrdio sve ovo i svi znamo da je problem u stočarskoj inspekciji jer svi imaju privatne interese i ovo je samo izigravanje propisa. Prema dogovoru sa zadnjeg sastanka u Udbini Udruga kojoj sam na čelu spremna je preuzeti kompletnu odgovornost i preuzeti to vaše Sklonište i ja ću na svoju odgovornost i odgovornost Udruge preuzeti brigu za spremanje te stoke. Ima još jedna stvar koju je zakon predvidio. Neoznačena stoka nađena na tuđoj zemlji je ničija stoka i ja ću je odmah voziti za klaonicu na svoju odgovornost jer mora se negdje napraviti rez. Postoji stočarski zakon ali postoji i naše zakonsko pravo na samozaštitu. To je naše zakonsko pravo i moramo zaštititi svoje interese. Ako neće ministarstvo, ako neće inspekcije onda sam za to da sami zaštitimo svoje posjede. Kada se organiziramo vidjet ćete kako će se brzo naći rješenje. Ovoga puta mi moramo preuzeti inicijativui organizirati se, radit ću na svoju odgovornost. Dosta je tog izigravanja i izmišlja na načina da se ništa ne poduzme".

Boris Maurević: Kada ja nešto prijavim policiji koja dolazi i sve zapiše, ali kada nakon dva mjeseca dođe stočarski inspektor niti ne razgovara sa mnom već ode kod Amića koji to negiraju i stočarski inspektor kaže da nema dokaza i nikome ništa. Ja moje ovce moram voditi u drugu županiju, a kada se vratim nađem moje štale zatrpane smećem i izmetom.

Miro Matijević: Tu su ljudi iz policije pa neka kažu možemo li utvrditi što je njihovo vlasništvo i ako koriste tuđe da ih se onemogući u tome.

Viktor …… : Evo ovako, da se utvrdi njihovo vlasništvo stoji, ali ako je ono počinjeno na nečijem posjedu on mora dokazati da je njegov posjed. Mi ne možemo postupiti zato što nama vi dojavite jer se mora reći na čijoj je.

Miro Matijević: Po meni je to zamjena teza. To koristi stočarski inspektor kada pozovete da je stoka na vašoj zemlji on traži da vi dokazujete da ste vi vlasnik zemlje. To nije točno zato što stoka ne smije biti na tuđoj zemlji. Znači ako se zatekne stoka vlasnik stoke mora dokazati da je on vlasnik zemlje inače je stoka na „tuđoj zemlji".

Viktor …. : Ja govorim o nastaloj šteti.

Stjepan Sabljić: Mi svakako izlazimo svaki puta izlazimo na poziv i pišemo prijave i obavijesti stočarskom inspektoru, svaki puta šaljemo prijavu. Druga je priča što inspektor radi sa time. Ovaj sastanak ovdje svodi se na to da nema glavnih aktera iz ministarstva poljoprivrede. I da jesu ne bi mogli pomoći jer nije zakonski regulirano.

Viktor …… : Mi imamo dvije stvari. Uništenje usjeva gdje se radi o kaznenom djelu i tu radimo očevid i to ide državnom odvjetništvu.

Boris Maurević: Razgovarao sam sa Tomislavom Eskeričićem i pitao što je sa mojim prijavama na što mi je odgovorio da nije dobio te prijave, a kada dođe razgovara sa osumnjičenikom i kaže da nema dokaza.

Stjepan Sabljić: Mi u ovom slučaju nismo ovlašteni tužitelj, a inspektor jeste.

Boris Maurević: To je provala, svaki puta kada uđu na naše imanje i uništi travu i sve. To je provala.

Miro Matijević: Ovo pričamo već godinama i bojim se da se priča ne razvodni. Svi smo ponovili to što ponavljamo godinama Smatram da je za to najodgovorniji Tomislav Eskeričić pa podnosimo zajedničku kaznenu prijavu na njega jer ne radi svoj posao u interesu vlasnika stoke.

Miro Matijević: Možemo li donijeti zajednički Zakljčak da građani, policija i lokalna samouprava nisu zadovoljni radom Ministarstva i stočarskog inspektora.

Zaključak je jednoglasno usvojen.

Miro Matijević: Možemo li donijeti još jedan Zaključak. Da se o svemu obavijesti Ministarstvo i da se zatraži da se u Liku dovede stočarski inspektor na najmanje mjesec dana, da bude tu i da svaki puta ide na intervenciju sa policijom.

Zaključak je jednoglasno usvojen.

Miro Matijević: Morate znati da je zakon predvidio novčane kazne na licu mjesta. Kada se konj zatekne na tuđoj zemlji stočarski inspektor ima pravo na licu mjesta naplatiti kaznu od 4 do 8.000 kuna. I to je rješenje jer nam ne treba Sklonište. Znate u čemu je problem? Znate koliko ima čistokrvnih konja na koje se uzima poticaj? Ima 25.000. Tvrdim da se godišnje opljačka proračun za najmanje 50 milijuna kuna na ovaj način i to je problem.

Ja ću zatražiti zašto je odbačena zadnja kaznena prijava na Tomislava Eskeričića jer je bilo i previše dokaza. Bitno je da smo se dogovorili da idemo dalje zajedno partnerski i mještani i općina i policija i udruga za ljudska prava.

Više mještana se požalilo da ih članovi obitelji Amić stalno prijavljuju policiji za izmišljene prijetnje pa je načelnik Viktor ……. Odgovorio da su prijave proslijedili državnom odvjetništvu i da će uskoro do mjesec dana dobiti odgovore. Nakon toga ćemo odlučiti što ćemo napraviti kako bi se utvrdila istina i ljudi zaštitili od lažnog prijavljivanja.

Objavio: Lika plus

Comment


Ratni zločin u Udbini 1991.

Srijeda, 11 Veljača 2015 21:58 Napisao/la

Suđenje u odsutnosti sedmeročlanoj skupini pripadnika tzv. milicije SAO Krajine, predvođenoj Danom Radočajem zvanim Gajota, za ratni zločin odnosno ubojstvo dvojice muslimana u Udbini u kolovozu 1991. počelo je danas na Županijskom sudu u Rijeci.

Prema optužnici Županijskog državnog odvjetništva iz Gospića iz 2008. Dane Radočaj Gajota, Nikola Ćuruvija, Đorđe Kosanović, Radoslav Korać, Dragan Galović, Damir Radočaj i Dane Radočaj Jablan su 23. kolovoza ubili bratiće Ćazima i Alu Vilića. Oni su, kao i Ćazimov brat Jasmin Vilić, uhićeni i dovedeni u prostorije pokraj nogometnog igrališta u Udbini, gdje se nalazio stožer postrojbe Radočaja Gajote.

Tamo su pretučeni pri čemu su im nanijete mnogobrojne ozljede, a Ćazim Vilić je tijekom premlaćivanja preminuo zbog razbijene lubanje. Ale Vilić je potom odveden u okolicu Udbine gdje su ga Gajota i Ćuruvija ubili hicima iz pištolja. Mrtva tijela obojice Vilića su bačena u jamu Bezdanku, stoji u optužnici. U rasvjetljavanju ovog događaja je već nakon mjesec dana utvrđeno mjesto gdje su tijela bačena pa su u rujnu 1991. izvučena iz jame i predana obiteljima.

Sedmoricu, od kojih su svi nedostupni hrvatskom pravosuđu, se tereti za ratni zločin počinjen dogovorno te podjelom zadataka pri provedbi. Ova ubojstva imaju odlike ratnog zločina jer se time nastojalo zastrašiti ostalo stanovništvo nesrpske nacionalnosti kako bi napustilo ovaj kraj, ocijenilo je tužiteljstvo.

Pred sudskim vijećem kojim predsjedava stukinja Jesenka Kovačić danas su svjedočila braća ubijenog Ćazima, Jasmin i Emsad te udovica ubijenog Ale Vilića.

Jasmin Vilić je kazao da je njega i Ćazima privela skupina Dane Radočaja Gajote te ih je tukla tražeći da govore o navodnim vezama s "ustašama” u hrvatskom selu Lovincu. Rekao je da je njega spasila žena kod koje je tada čuvao stoku, a koja je u više navrata tražila da ga puste prijeteći da će nasilnike prijaviti višim zapovjednicima.

Prisjetio se i da je u jednom trenutku vidio kako mu brata iznose bez svijesti u krvavoj plahti, ali nije znao je li živ. Nakon što je pušten nije znao što se dogodilo s Ćazimom i Alom, koji je nakon njih dovoden u prostorije pokraj igrališta.

Albina Vilić, udovica Ala Vilića, kazala je da su joj supruga odveli dok su večerali te da nije znala što se s njim dogodilo, dok joj to nisu dojavili dvojica mještana. Emsad Vilić nije znao ni da mu je brat uhićen, a o ubojstvu je doznao po pričama Udbinjana. Svo troje su potvrdili da su tijela ubijenih bila unakažena, s odrezanim nosevima, ušima i genitalijama te iskopanim očima.

Suđenje se nastavlja 3. veljače.

Comment


Stranica 18 od 18

Kontaktirajte nas

        Udbina News logo 01 192x33

Imate zanimljivu vijest? Javite nam se na

 

Potražite nas na

Internet portali - Udbina